Grow 22 festival

Vår medlem Hasselfors Garden och Kekkilä-BVB bjuder in till ett virtuellt evenemang Grow 22, nästa vecka den 1-2 mars.

Grow22 samlar industriledare, experter och beslutsfattare för att diskutera de utmaningar, krav och innovationer som driver utvecklingen framåt kring hållbarhetsfrågor inom trädgårdsnäringen och den gröna utemiljön. Med fokus på odlingssubstrat har vi lyckats fånga flera mycket intressanta personer som deltar i sessioner och paneldiskussioner.

Under dessa två dagar kan du lyssna på och diskutera aktuella ämnen både med lokala och internationella experter.
Anmäl dig här.

Utforska agendan och boka in en eller flera sessioner t ex den 2:a mars kl 14.00 Branschföreningen Svensk Torvs ordförande Pia Holmberg och Tereza Andersson pratar om torv och torvfritt!

Länkar