Hörle Torv

Finaste växttorven uppskattas av holländarna

Ljus och fin är den, torven som skördas av Hörle Torv AB.
– Ja, den består mest av sphagnum, säger Leif Good, platschef på Hörle Torv.
Efter över hundra års torvskörd på marken har det småländska företaget sedan 2008 en ägare från Nederländerna dit 90 procent av växttorven exporteras.

Hörle Torv har en lång historia. Här har skördats torv
sedan i början på 1900-talet då marken tillhörde Hörle
Bruk som fram till 1960-talet arrenderade ut driften.
1967 köpte Karl Bertil Gustavsson, som tidigare ägt
en torvindustri i grannbyn Härvinge, torvtäkten och
bildade ett nytt torvföretag, Hörle Torv AB. Det drev
han fram till sin död 2004.

Den ljusa torven på täkten i Hörle är känd för sina
goda odlingsegenskaper och de 130 hektaren skördas
idag av Leif Good och två medarbetare, Hedvig Vllasalija och Adam Kolodziejczyk. Hedvig som ursprungligen kommer från Kosovo ansvarar och organiserar arbetet på fältet. Under skördetiden ansvarar han för ett 30-tal feriearbetare. Adam svarar för det mesta av inkörningen av torven och är allt i allo på Hörle Torv.

– Vi staplar torvblocken på ett annorlunda sätt som skiljer sig från andra torvindustrier som kräver extra kunskaper. Vi är försiktiga med mossen och staplar blocken på pallar och är noga med hur vi hanterar torven. Täkten ligger ju nära nationalparken Store mosse och det ställer speciella krav på oss, bland annat måste vi hålla väldigt rent på mossen.

– Jag började sommarjobba här1973. Jag bodde i Värnamo och körde med mopeden de två milen till Hörle för att stapla torvblock och sedan dess har jag varit kvar här, berättar Leif.
Det är friheten och närheten till naturen som han tycker är tjusningen med torvjobbet. De många maskinerna som numera ingår i jobbet är han inte så intresserad av, även om han kan laga en och annan motor.

Leif har fått vara med om en stor förändring av skördemetoder och fabrikstekniker. Från hans första år då det var ett tungt jobb som krävde både muskler och ork
till dagens situation då mycket sköts av specialbyggda maskiner.

– I början var det ett tungt jobb och jag minns hur man satt i en öppen traktor i 20 minusgrader och frös, fortsätter Leif.

Idag består hans arbetsuppgifter mest av att vara kvalitetsansvarig för all torv som skördas på torvtäkten.
– Jag kontrollerar all torv som skördas och ser till att den har samma färg och kvalitet. Jag måste också hålla redan på maxvikten som lastas på lastbilarna för att de ska följa viktbestämmelserna i till exempel Tyskland som har andra krav än Sverige.

Under 1970-talet, och före dess, hämtades också torven på täkten med lok och tågvagnar, idag är det moderna traktorer med värme i förarhytten som gör jobbet. Tidigare skördades också mycket mindre torv på samma yta, 5000 kubikmeter per år. Idag är årsproduktionen fyra gånger större, 20 000 kubikmeter. 

Leif jobbade tillsammans med Karl Bertil i många år och det var han som lärde upp honom i yrket. 
– Vi trivdes bra ihop. Han var aktiv i TFC och vi var med på flera resor till Kanada, USA och Sydafrika som var mycket trevliga och intressanta, berättar Leif. Efter Karl Bertils död såldes företaget 2008 till den största kunden sedan 1990-talet, Lentse Potgrond i
Nederländerna, som ingår i Hortikopkoncernen. Nästan all torv, 90 procent, exporteras till Nederländerna. Resten säljs till olika trädgårdsföretag.

– Torven blandas ut med olika substrat från andra material av hög kvalitet och säljs till odlingsföretag i Nederländerna. De svenska kunderna vill ha torven i  block som används till att bygga med i trädgårdarna. Då tar vi upp torven med en skopa som har ett bestämt mått som sedan kan modifieras efter önskemål, berättar Leif.

Med jämna mellanrum kommer de holländska ägarna på besök och inspekterar torvtäkten och fabriken. Torvtäktstillståndet har nyligen förnyats och varar till 2031.
– Det är ungefär lika länge som det finns torv kvar på täkten, säger Leif med ett leende innan han gör sig redo för att ta emot och kontrollera ett nytt lass sphagnumtorv
från täkten som varit hans arbetsplats i 43 år nu.

Hörle Torv AB
Grundades:          1967
Ägare:                     Horticoop, Lentse Potgrond
Torvtäkt:               100 ha
Årsproduktion:  15.000 – 20.000 m3

Länkar