Höstexkursion med Föreningen Skogen

Föreningen Skogen arrangerar för 115:e året Höstexkursionen den 19 september till skogshistoriska marker kring Malå och Lycksele. ​Årets värd för denna skogsskötselexkursion tillsammans med Föreningen Skogen är en av landets större skogsägare – Sveaskog. 

Några av de ämnesområden som behandlas: 

  • Wretlinds första hyggen slutavverkas nu. Vad blev det av dem?
  • Vad kan vi lära av Wretlind för framtidens skogsbruk?
  • Vilket virke vill marknaden ha? Hur anpassar vi skogsskötseln till det?
  • Klimatsmart skogsbruk och virkeslogistik.
  • Dagens naturhänsyn formar framtidens skogslandskap.
  • Renskötsel och skogsbruk på samma marker – hur går det?
  • Älgskötsel och skogsbruk på samma marker – hur går det?
  • Vad vill våra politiker med skogen?

Mer om höstekursionen

Länkar