NYHETSBREV FRÅN BRANSCHFÖRENINGEN SVENSK TORV

Nu får vi träffa Naturvårdsverket

Efter att Altinget publicerat vår debattartikel har Naturvårdsverket kontaktat oss.

Styrelsen ska under augusti få träffa myndighetens enhetschefer och handläggare på ett digitalt möte då vi ska få informera om dagens situation vad gäller täkttillstånd, klimat- och miljöfrågor och beskriva torvbrukets villkor. 
Läs debattartikeln här.

Detta kan du läsa mer om i vårt nyhetsbrev juli 2021. Där finns även information om:

  • Expertgrupperna 
    Som medlem har du möjlighet att delta i våra expertgrupper där vi informerar och diskuterar viktiga ämnesfrågor inom växttorv, energitorv samt juridik- och tillstånd.
  • Tillsammans når vi längre
    På vår hemsida finns information och fakta som du kan använda för att informera om det svenska hållbara torvbruket.
Länkar