Rekordstor ökning av odlingstorv och kraftigt minskning av energitorv

SCB redovisar i sin senaste rapport om torvbruket att det de senaste åren har det skett ett skifte i torvskörden, från dominans av energitorven till en dominans av odlingstorven.

Odlingstorv har positiva odlingstekniska egenskaper som är användbara i skogsbruket, trädgårdsnäring och som stallströ. Mellan 2019 och 2020 har skörden av odlingstorv ökat med 19,7 procent, från 1,6 till 1,9 miljoner kubikmeter. Det är det högsta uppmätta värdet för odlingstorv sedan mätningarna började. Det sker en ökad efterfrågan, framför allt utomlands där exporten av odlingstorv ökat med 13 procent under samma period. Samtidigt minskade skörden av energitorv med 70 procent.

Läs mer i SCBs rapport här.
 
Läs mer på SCBs hemsida här.

Nygårdsmyren, foto: Mats Henriksson, Neova
Nygårdsmyren, foto: Mats Henriksson, Neova
Länkar