Seminarium om markanvändning och klimatet

Idag har vi varit på KSLAs seminarium om markanvändning och klimatet. Torven kan spela en viktig roll även på dränerad jordbruksmark där vi kan skörda torv och därefter efterbehandla marken så att koldioxidutsläppen minskar. 

På såväl dränerad skogsmark som jordbruksmark kan vi skörda torv och därefter efterbehandla marken så att koldioxidutsläppen minskar. På så sätt spelar torven en viktig roll både för Sveriges energisäkerhet och ur klimatsynpunkt. Dränerad torvmark läcker nämligen lika mycket växthusgaser som hela Sveriges transportsektor.

På KSLAs seminarium talade bland annat Johan Kuylenstierna, vice ordförande i Klimatpolitiska rådet, om jordbruk och klimat ur ett globalt perspektiv och sade bl a att markanvändning och markägande har kopplingar till det globala klimatet.

Hilda Runsten, expert hållbar utveckling, LRF, talade om hur jordbruket kan minska sin klimatpåverkan samtidigt som ekosystemtjänster och andra nyttor bibehålls eller förstärks.

Thomas Kätterer, professor, SLU, talade om ökad kolinlagring i jordbruksmark.

Här kan du läsa mer om seminariet på KSLAs hemsida >>

Länkar