Skatteverket ger information inför beskattningen

I år ska torvmarker fastighetsbeskattas för första gången. Skatteverket har utformat en specialinformation  med både räkneexempel och kontaktuppgifter till berörda av denna skatt, handläggare som kan ta emot samtal från torvtäktsägare och andra som berörs av denna skatt.

Branschföreningen Svensk Torv motsätter sig denna beskattning och arbetar parallellt med att skatten nu införs med att få gehör för våra synpunkter på det sätt som fastighetsskatten införts i samband med torvlagens avskaffande.

Här kan du ladda ner underlag/information gällande taxering av torvtäkter:
Broschyr deklarera täktmark (pdf) >>
Beräkning av riktvärde (PPT) >>
Fastighetsdeklaration T AFT19 (pdf) >>
Bilaga TI AFT19 (pdf) >>

Det finns mer att läsa om taxering gällande täkter på
www.skatteverket.se/taktmark

Länkar