Torv ett av ämnena på Svebios Bränslemarknadsdag den 13 september

INBJUDAN

Ordföranden i Svensk Torv, Torbjörn Claesson är en av talarna på Svebios Bränslemarknadsdag den 13 september. Han kommer hålla ett föredrag med rubriken  ”Hur påverkas torvanvändning och skörd av säsongen 2018?”. En annan av talarna är Håkan Edh från Södra Skogsenergi, medlemsföretag i Svensk Torv, som ska tala om att massaindustrin går för fullt, har vi virkesbrist, får vi lika mycket biprodukter som vanligt?

Talare: Gustav Melin, Andreas Eriksson, Håkan Broman, Håkan Edh, Didzis Palejs, Karin Medin, Per Mernelius, Karin Vestlund-Ekerby, Lotta Elmfeldt, Lauma Kazusa och Torbjörn Claesson.
Talare: Gustav Melin, Andreas Eriksson, Håkan Broman, Håkan Edh, Didzis Palejs, Karin Medin, Per Mernelius, Karin Vestlund-Ekerby, Lotta Elmfeldt, Lauma Kazusa och Torbjörn Claesson.

Förra hösten var det regnigt och milt i södra Sverige och Baltikum. Det ledde till virkesbrist i skogsindustrin och att mindre biprodukter kom fram till energimarknaderna. I januari kom kylan och energiefterfrågan blev större än normalt. Det ledde till en ovanligt ansträngd bränsleförsörjning. Strax efter vintern blev det vackert väder och torka, avverkningsstopp och bränder. Ingen har hela bilden men tillsammans kan vi skapa goda förutsättningar för en bra bränslemarknadssäsong. Den 13 september kan du träffa många handlare och inköpare på Svebios bränslemarknadsdag!

Se programmet och anmäl dig här >>

Länkar