Riksdagsledamöter besökte yrkesodlare

Igår anordnade vi tillsammans med tre yrkesodlare på Ekerö in till ett studiebesök för riksdagsledamöter och politiskt sakkunniga. Syftet är att synliggöra torvens unika roll för svensk och europeisk matproduktionen och visa på riskerna med en begränsning av dess användning vilket kommer äventyra både Sveriges och EU:s livsmedelsförsörjning och dessutom orsaka betydande problem för odlare, bönder, torvproducenter och skogsplanteringen samt djurhållningen i hela Europa.

– Att det finns ett så stort behov av inhemsk torv och den miljönytta och det klimatarbete som branschen bidrar med är okänt. Genom att visa verkligheten och delge fakta hoppas vi att torvens avgörande betydelse kommer upp på politikernas och beslutsfattarnas agenda, inte minst för att säkerställa Sveriges beredskapsförmåga, säger Ingrid Kyllerstedt, ansvarig politik och kommunikation, Branschföreningen Svensk Torv.

Efter att både torvproducenter och yrkesodlare berättat om sitt arbete fick vi en rundvandring hos Alverbäcks blommor som tillsammans med de två andra yrkesodlarna Svegro och Ort Novo ger arbete till närmare 300 personer och förser dagligvaruhandeln och restauranger med svenskodlade och ekologiska blommor, sallader och örter.

Torven har stora fördelar som bas för odlingssubstrat:

  • Torv har unika egenskaper som behövs för framgångsrik odling av växter
  • är lätt att anpassa till olika kulturer så att odlingen blir förutsägbar
  • finns tillgängligt i stora och enhetliga volymer
  • är stabil, lagringsbar och transporteffektiv
  • säker att använda, väl beprövad
  • är ren (fri från patogener, näringsämnen, tungmetaller, ogräs etc)
  • är en inhemsk, lokal råvara
  • är kostnadseffektivt
  • ger inga problem med avfall
  • gör att vi kan förädla restprodukter från samhället till odlingsjord.

Dessutom sker torvtäktsverksamhet endast på redan dikade och dränerade torvmarker. När torvtäkten är färdigskördad sker alltid en efterbehandling som genererar både koldioxidinbindning och bidrar med miljöer för en rik biologisk mångfald.

Länkar