Trädbränsle- och torvpriser för andra kvartalet 2018

Nu finns statistik om trädbränsle- och torvpriser för det andra kvartalet 2018. Det finns även statistik som visar hur priserna har sett ut under en längre period.

Du hittar statistiken på Energimyndighetens hemsida:
Trädbränsle- och torvpriser >>

Länkar