Unik torvhistoria bevaras av Riksarkivet

Ett stort arkiv med material från det statliga bolaget Svensk Torvförädling håller just nu på att flyttas till Landsarkivet i Lund, som är en regional enhet inom Riksarkivet. Där ska det sedan bevaras och bli tillgängligt för användning och forskning.
– Det är mycket intressant att arbeta med denna för många idag okända del av Sveriges industrihistoria, säger Maria Wallin, arkivarie.

 ”Riksarkivet har beslutat att arkivet från AB Svensk Torvförädling, från 1975 Svenska Torv AB, ett statligt bolag som var verksamt 1939-1986, är väl värt att bevara på grund av bolagets nationellt intressanta roll för svensk bränsleförsörjning under an­dra världskriget och framåt.”, skriver Riksarkivet i gåvohandlingen från den nuvarande ägaren Econova, ett av Svensk Torvs medlemsföretag.
 
Arkivet har fram tills nu stått i käl­laren på en industribyggnad, som inte längre används, i Store mosse utanför Sösdala i Skåne. Ägaren Econova övertog arkivet när de förvärvade bolaget Svalöv Weibull.
– Det är väldigt roligt att Riksarkivet tar hand om arkivet så materialet kan bevaras för framtida bruk, säger Johan Rydberg, vd, Econova.

Maria Wallin. Foto: Matts Wiberg
Maria Wallin. Foto: Matts Wiberg

Maria Wallin och hennes kollega To­bias Bjernehed var en tisdag i februari som var Skånes kallaste dag, i källa­ren och packade 50 flyttkartonger.
– Det var väldigt kallt i källaren och vi såg en del fuktskador. Vi hann packa ned knappt en tredjedel av allt som fanns, så vi har en del kvar innan mars då allt ska vara packat för att transporteras till Landsar­kivet i Lund, där arkivet sedan ska bevaras för framtiden, säger Maria som vill framhålla att de verkliga ”hjältarna” i denna räddningsaktion är Elisabet och Sven-Eve Johansson, som påtalade att arkivet fanns och måste bevaras. De är pensionärer och hängivna torventusiaster som kan det mesta om det historiska torvbruket både i Sverige och utomlands.
 
– Det är ovanligt att vi på Landsar­kivet packar ned allt material själva, men vi ville rädda materialet och ställde upp på att göra det i detta fall, berättar Maria.
Under första packdagen observerade hon en mängd intressanta fotografier och hand­lingar som vittnar om den forskning som bedrevs både i Lund och Sösdala.
– Det var flera hundra personer anställda i bolaget som arbetade både med produk­tion och forskning och vi hittade många handlingar om studieresor till bland annat Ryssland.
 
– Alla handlingar och fotografier jag såg under nedpackningen gjorde mig väldigt nyfiken, fortsätter hon och uppmanar alla som varit involverade i verksamheten att höra av sig till henne så att Landsarkivet kan få värdefulla inblickar i denna ganska bortglömda industrihistoria som nu alltså ska bevaras.
 
– Vi letar också efter finansiärer som kan stötta vårt arbete eftersom Riksarkivets huvudsakliga uppdrag är att arbeta med myndighetsarkiv och resurserna för arkiv från den enskilda sektorn är starkt begrän­sade. De som har tips får väldigt gärna kontakta oss om var vi kan söka medel för att göra det mesta av detta enorma arkiv, säger Maria Wallin.

Tobias Bjernehed, arkivarie, packar värdefull torvhistoria som ska arkiveras i Landsarkivet i Lund. Foto: Maria Wallin
Tobias Bjernehed, arkivarie, packar värdefull torvhistoria som ska arkiveras i Landsarkivet i Lund. Foto: Maria Wallin
Länkar