Vår röst gör skillnad

Tidningen Svensk Torv

Det är ingen överdrift att påstå att coronapandemin gjort allmänhet och politiker
medvetna om betydelsen av självförsörjning vid kris och krig. Att Sverige inte skulle
kunna klara livsmedelsförsörjningen under avstängning från omvärlden blev tydligt under coronakrisens inledning. Finland med sina beredskapslager framstod som ett föredöme och politikerna, som för bara några år sedan gett klartecken till att i princip radera beredskapsförråden blev tvungna att förklara sig.

Odlingsintresset ökade och gav ett uppsving för växttorvföretagens jordprodukter vilket ökade både omsättningen och arbetstimmarna. Det som alla trodde skulle bli ett worst-case blev ett best-case, vilket vi berättar om i denna tidning. 

Vid våra kontakter med Jordbruksverket och Skogsstyrelsen under coronapandemins inledning förklarade vi torvens viktiga roll för att garantera Sveriges livsmedelssäkerhet. Förvånande nog var okunskapen stor om att det måste finnas beredskapslager av torvbaserad jord för Sverige ska kunna odla mat och plantera skog i vid en kris.

En av Svensk Torvs uppgifter är att arbeta med att sätta våra frågor på den politiska agendan och skapa förutsättningar för ett fortsatt hållbart torvbruk. Under coronakrisen har vi och LRF uppvaktat näringsdepartementet och miljö- och jordbruksutskottets samtliga partier för att få till ett undantag i inresebestämmelserna för säsongspersonal
till odlingssektorn, något som hade betydelse för torvskörden.

Nu i höst väntar nya aktiviteter. I september besöker Örebros landshövding
Maria Larsson Hasselfors Gardens fabrik och torvtäkt i Mosås. Hon kommer även få se vårt framtidsprojekt våtmarksodling. Vi har också flera forskningsrapporter på gång och bevakar utredningar som har en direkt påverkan på vår bransch. Kansliet är navet för ett omfattande arbete som ytterst bestäms av styrelsen. 

Ingrid Kyllerstedt
Ingrid Kyllerstedt

Genom att vi har en branschförening kan över 50 medlemsföretag få göra sin röst hörd, påverka beslut och initiera forskning. Allt detta gör att vi kan påstå att Svensk Torvs beredskap är god, troligen till och med bättre än Sveriges.

Ingrid Kyllerstedt
Ansvarig för politik och kommunikation

Det här och mycket mer kan du läsa om i senaste numret av Tidningen Svensk Torv.
Ladda ner Tidningen Svensk Torv nr 2 2020 som pdf >>

Här kan du ladda ner och läsa senaste  och tidigare nummer  >>

Tidningen Svensk Torv
Länkar