Världsmatsdag med livsmedelssäkerhet i fokus

Den 16 oktober var det världsmatdag och FAO firade sitt 75-årsjubileum med ett flertal evenemang och aktioner runt om i världen.

Målet är att höja medvetenheten om våra livsmedelssystem, där torvbaserad jord som livsmedlen kan odlas i,  och främja idéer för att bekämpa hunger och säkerställa hälsosam kost för alla. 

Läs mer i bifogad PDF från Growing Media Europe

FN:s livsmedels och jordbruksorganisation – Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO – grundades 1945. Organisationens har sitt säte i Rom och ett antal regionala och lokala kontor runt om i världen. FAO är det största fackorganet i FN-systemet.  Läs mer om FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO

Läs mer om ”World food day 2020” på FAOs hemsida

Läs mer om ”World food day” på regeringens hemsida

Foto: Hasselfors Garden
Foto: Hasselfors Garden
Länkar