Alla goda ting är tre

Nytt nummer ute av Tidningen Svensk Torv

Branschföreningen Svensk Torv har påbörjat ett nytt arbetssätt för att kunna påverka och informera ännu mer effektivt om svensk hållbar torv och dess viktiga roll för den gröna näringen samt klimat, miljö och energi.

Tre arbetsgrupper har bildats och grupperna är öppna för alla medlemsföretag som vill engagera sig i arbetsgrupperna. Det finns en grupp för energitorv som vill sprida vikten av att torv finns med i det svenska bioenergisystemet eftersom torv är en råvara som kompletterar trädbränslet på ett avgörande sätt i landets fjärr- och kraftvärmesystem.

Den andra gruppen hanterar växttorvfrågorna och samlar de medlemsföretag som skördar torv och producerar torvbaserad jord och torv som används som strö inom djurhållningen. Även inom detta område har den svenska torvråvaran en avgörande betydelse, både i form av en inhemsk produkt inom den gröna näringen och som exportråvara till länder inom odlingssektorn där inte samma hållbara torvbruk kan bedrivas som i Sverige.

Den tredje gruppen hanterar juridiska frågor och här är täkttillståndsfrågorna viktiga eftersom det finns uppseendeväckande stora regionala skillnader på en tillståndsgivning som ska vara likartad för hela Sverige. Även den nya fastighetstaxeringen på torvtäkter är en fråga för juridiska arbetsgruppen.
 

Tidningen Svensk Torv nr 2 2019

Svensk Torv har lämnat in en hemställan till finansdepartementet eftersom denna konsekvens inte utreddes i samband med att torvlagen avskaffades. Genom arbetsgruppen stöttas detta arbete som också involverar juridiska experter.

Det som är viktigt är att vi parallellt med detta interna arbete ser till att fördomar och felaktiga påståenden om torv bemöts med fakta. Den senaste tiden har detta skett genom en replik i Nerikes Allehanda och ett inslag i Sveriges Radio där svensk hållbar torv sammanblandades med torv utomlands som skördas under helt andra villkor. Det är viktigt, inte minst för den klimatpolitiska handlingsplanen (se sid 3 i tidningen) att korrekt fakta ligger till grund för politiska beslut som berör en hel bransch som verkar i den gröna näringen och mestadels i glesbygden och gör stora insatser för bättre klimat och miljö.

Ingrid Kyllerstedt
Ansvarig för politik och kommunikation

Det här och mycket mer kan du läsa om i senaste numret av Tidningen Svensk Torv.
Ladda ner Tidningen Svensk Torv nr 2 2019 som pdf >>

Här kan du ladda ner och läsa senaste  och tidigare nummer  >>

Länkar