Intervju med medlemsföretaget LMI AB

Analyser och näring med torven i centrum

Medlemsföretaget LMI är leverantör till både torvproducenter och till torvproducenternas kunder. Företaget analyserar torven och levererar näringen som blandas i torven. Hos slutkunderna levererar LMI analyser och näring baserat på behovet hos grödan.

– Vi är inne i en otroligt expansiv fas, säger Anders Bruce, VD.
LMI finns i Helsingborg och grundades av Lennart Månsson 1948. Idag arbetar 22 personer i företaget, varav åtta på labbet. Till hösten kommer laboratoriet byggas om.
– Syftet är att vi ska öka kapaciteten för att kunna analysera fler prover och det passar ju bra inför att vi nästa år ska fira vårt 75-årsjubileum, säger Anders Bruce.

Från bekämpning till analys av växtnäring

När LMI grundades var tanken att assistera yrkesodlare med bekämpning av skadegörare och växtsjukdomar. Vid kontakter med odlarna kom ofta frågor om växtnäring på tal och assistans gavs med provtagning, analys och tolkning. Analys av växtnäring blev snabbt mer intressant än bekämpning och ett eget laboratorium startades i början av 1950-talet.
– LMI har idag som målsättning att bistå odlingen med de bästa analyserna och ett komplett sortiment av vattenlösliga gödselmedel. Allt för att odlingen ska bli så lönsam som möjligt, förklarar Anders Bruce.

Analyser

Företaget står på tre ben, varav två har direkt med torv att göra. Det första är att göra analyser av olika sorters prover. Det kan gälla analyser från torvtäkter, men också att jord ska kontrolleras inför att en ny väg ska byggas eller att en kommun ska anlägga en ny park och måste veta vad jorden innehåller. LMI gör även vattenanalyser och en mängd andra analyser inom odling och miljö.

Trading av växtnäring

Det andra benet som företaget står på är att bedriva tradingverksamhet för olika former av växtnäring. Ett vanligt uppdrag är att torvproducenter beställer växtnäring som blandas i torven för att den ska bli så bra som möjligt för odling av örter, grönsaker, krukväxter och för andra odlingsändamål.

Flytande mikronäring

Det tredje benet består i att LMI producerar flytande mikronäring som används till grönsaker – för alla växter med blad.
– Mikronäringen består av samma näringsämnen som man blandar i den torvbaserade jorden. Genom att odlaren sprutar den på bladen så får växten tillgänglig näring direkt, berättar Anders Bruce.

Tillgången blir allt viktigare

Företaget är i en mycket expansiv period med stor efter¬frågan.
– Jag tror att i framtiden kommer tillgången bli viktigare än priset. Vi har långvarig och nära kontakt med producenter av de råvaror vi säljer samt använder och det gör att vi kan garantera tillgången på råvaror i vår verksamhet, konstaterar Anders Bruce.

Vi måste öka självförsörjningen

Han framhåller att gödsla rätt är en ofta förbisedd omständighet i miljödiskussionerna.
– Gödslingen är mycket viktig. Att gödsla på rätt sätt minskar övergödningen och optimerar avkastningen per planta så det har betydelse för både klimatet och ekonomin.
Han säger också att när det gäller regeringens mål att Sverige måste öka sin självförsörjning så har analyser och växtnäring en nyckelroll för att vi ska kunna säkra vår livsmedelstillgång inom landet. Här har LMI en given roll för att nå detta mål, enligt Anders Bruce.

Text: Ingrid Kyllerstedt
Foto: LMI AB

LMI AB
Antal anställda: 22 personer
Företagets huvudsakliga målgrupp är yrkesodlare inom trädgård, grönytor, lantbruk och skogsplantskolor. LMI har en egen fabrik för gödselmedelstillverkning som finns i Helsingborg. Där kan gödselmedel anpassas efter kundens behov.
Hemsida och kontakt: www.lmiab.com

Länkar