Återvätningens fördelar ifrågasätts av ny forskningsstudie

Studien stödjer Svensk Torvs invändningar

Nya resultat från en vetenskaplig studie vid Lunds universitet stärker Branschföreningen Svensk Torvs invändningar om att ” Nyttan av våtmarker i områden, som i framtiden har torka på sensommaren, är sannolikt mindre än vad man tidigare trott.”
I studien framhålls att resultaten kan bli ”användbara när det kommer till att undersöka hur effektivt det är att återskapa våtmarker som klimatåtgärd.”

Patrik Vestin som är naturgeografiforskare vid Lunds universitet och ansvarig för studien menar att ”resultaten också kan ge en djupare förståelse för hur man ska tolka storskaliga trender i kolupptag i en nära framtid”.
– Det finns stora osäkerheter kring hur klimatförändringar påverkar kol lagrat i våtmarker och hur det framtida kolupptaget i dessa kommer att se ut. Vår studie bidrar med viktig kunskap kring nordliga våtmarkers klimatnytta och roll i klimatsystemet under kommande decennier, säger Patrik Vestin.

Förutom Lunds universitet har ett 20-tal lärosäten och organisationer deltagit i arbetet. Läs hela forskningsrapporten här.

Läs Branschföreningen Svensk Torvs remissvar där samma synpunkter framhålls. Även LRF Skogsägarna, Svebio, Svensk Torv, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin samt även till viss del Sveriges Lantbruksuniversitet riktar kritik i sina remissvar mot att de slutsatser som dras av återvätningsinsatserna inte bygger på tillräckligt säkert och omfattande forskningsunderlag.

Läs även Svensk Torvs remissvar till EU.

Den svenska delen av studien har gjorts på Mycklemosse vid Skogaryds forskningsstation. Bild: Patrik Vestin
Den svenska delen av studien har gjorts på Mycklemosse vid Skogaryds forskningsstation. Bild: Patrik Vestin
Länkar