Flera nyheter på energitorvområdet

Branschföreningen Svensk Torv fortsätter arbeta med värmesektorns färdplan för Fossilfritt Sverige. Samtidigt förutspår Svebio att användningen av energitorv kommer öka i framtiden. En ny forskningsrapport om emissionsfaktorer är också på gång.
Energitorv är ett bränsle som kan lagras i flera år utan problem och en inhemsk råvara spelar en stor roll för Sveriges förmåga till beredskap i kriser som corona.

Emissionsfaktorer för bränslen till fjärrvärme och elproduktion

Svensk Torv har beslutat att tillsammans med Energiföretagen Sverige och Stiftelsen  IVL, finansiera ett projekt som syftar till att ta fram uppdaterade primärenergifaktorer och emissionsfaktorer (växthusgaser) för utsläpp som sker uppströms i livscykeln för torv, men även biooljor, avverkningsrester och biogas.

Samfinansprojektet har fått namnet ”Emissionsfaktorer för bränslen till fjärrvärme och elproduktion”. Det utförs av IVL (projektledare) och SLU och ska bland annat utreda hur klimatet påverkas av olika efterbehandlingar vid torvskörd, som till exempel återvätning och beskogning.

Färdplan bioenergi – så möter vi behovet av bioenergi för fossilfritt Sverige

Färdplan Bioenergi

En annan nyhet på energitorvområdet är att Svebio i januari presenterade en rapport ”Färdplan bioenergi – så möter vi behovet av bioenergi för fossilfritt Sverige”. I den konstateras att biobränslet torv beräknas ha en potential att öka från 1 TWh till 5 TWh. I rapporten framhåller Svebio att en framtida tillämpning av CCS-teknik innebär att torv som sameldas med trädbränslen då kan betraktas som ett klimatneutralt bränsle.

Färdplan Bioenergi kan laddas ner på www.svebio.se/om-oss/publikationer/

Kjell Andersson och Gustav Melin från Svebio presenterade sin färdplan på ett seminarium den 16 januari.
Kjell Andersson och Gustav Melin från Svebio presenterade sin färdplan på ett seminarium den 16 januari.

Fossilfritt Sveriges färdplan

Färdplan för fossilfri konkurrenskraft - Uppvärmningsbranschen

för uppvärmningssektornYtterligare ett arbete som pågår är att Svensk Torv tillsammans med ett 30-tal organisationer valt att arbeta vidare med att nå de uppsatta målen i Fossilfritt Sveriges färdplan för uppvärmningssektorn. Målet för arbetsgruppen är att skapa en plattform för erfarenhetsutbyte, inspiration och samordning av det redan pågående arbetet. Profu samordnar det fortsatta arbetet under 2020.

Ett 100-tal aktörer, däribland Svensk Torv, har ställt sig bakom färdplanen för uppvärmningssektorn som nu ska ses över.
   – Denna arbetsgrupp ger oss möjligheten att bevaka energitorvens roll i uppvärmningssektorn samtidigt som IVL:s rapport om emissionsfaktorer kommer ge uppdaterade fakta som styrker vårt klimatarbete, säger Sylvia Jonsson, VD, Branschföreningen Svensk Torv.

Färdplan för fossilfri konkurrenskraft – Uppvärmningsbranschen kan laddas ner på
www.varmemarknad.se/fardplan

Det moderna torvbruket tar tillvara skogens resurser och efter skörd återskapas värdefulla miljöer. Bioenergiföretaget Neova håller öppna torvtäktsdagar för att visa och informera om torvproduktionen.
Det moderna torvbruket tar tillvara skogens resurser och efter skörd återskapas värdefulla miljöer. Bioenergiföretaget Neova håller öppna torvtäktsdagar för att visa och informera om torvproduktionen.
Länkar