Framtidens odlare har rum för växter

De traditionella krukväxterna ökar i popularitet, enligt en färsk trendrapport där ungas inställning till odling undersökts.

I trendrapporten Framtidens odlare 2018 har Hasselfors Garden undersökt hur millennials, de som är födda år 2000 och senare, ser på odling, växter och trädgårdsskötsel. 500 svenska och 500 finländska framtida odlare i åldern 20–35 år deltog i undersökningen som kompletterades med andra trendrapporter. Slutsatserna i rapporten visar på sju trender eller beteenden som är typiska för millennials.

En är att de traditionella krukväxterna ökar i popularitet. Större växter som guldpalm, bergpalm, monstera, rumsgran och hibiskus samt de mindre växterna hängsparris, begonia,
svärmorstunga, doftpelargon och saintpaulia är populära. Det är speciellt populärt att sälja växter och sticklingar eller att byta frön
och plantor i köp- och säljgrupper på Facebook.

En kommande trend är att kombinera blommor med ätbara kryddor som blir vackra inslag i inredningen, till exempel ha tomater, dahlior och timjan i samma kruka. Det är också viktigt att växterna lever så länge som möjligt.

Majoriteten tror att de kommer att inspireras ännu mer av växtskötsel i framtiden och 28 procent tror att det ökade intresset och engagemanget kommer att återspeglas i ett ännu mer grönskande hem.

För att inomhusmiljön ska bli ett hem att slappna av i har 48 procent valt att ha växter i hemmet. Växter skapar en lugnande stämning och ökar känslan av frid, menar de intervjuade. Grönska får människor att tillfriskna snabbare och är en motvikt till
den digitala världen, är ytterligare en av trenderna för millennials.

​Denna artikel finns med i Tidningen Viola  nr 4 2019.
Svensk Torv finns med i tidningen Viola, som är trädgårdsnäringens ledande branschtidning. Vi har en redaktionell sida i tidningen där vi bevakar torvens betydelse inom odlingssektorn. I samarbetet med förlaget ingår även att vi kan erbjuda en prenumeration på Viola till ett specialpris för våra medlemsföretag.
Här hittar du fler av våra sidor >>
Här hittar du hela tidningen Viola >>

Länkar