Hållbart torvbruk i Sverige, Finland och Estland- en jämförelse

Vapo Oy har nyligen sammanställt en redovisning av det hållbara torvbruket i Sverige, Finland och Estland. Jämförelsen visar att det svenska torvbruket gör ett betydande klimatarbete i form av efterbehandlingarna som gör att växgasutsläppen upphör och i stället blir kolsänkor och negativa utsläpp. Dessutom kan råvaran torv tillvaratas för att säkerställa Sveriges livsmedelsförsörjning och skogsplantering.

Vapo Oy är en internationell koncern som ägs av den finska staten (50,1%) och Suomen Energiavarat Oy (49,9%). Neova, Skandinaviens största torvproducent och medlem i Svensk Torv ingår i kocernen.

Rapporten finns både på svenska och engelska. Den får spridas med angivande av källan Vapo Oy.

Ladda ner rapporten här på svenska >>
Ladda ner rapporten här på engelska >>

Länkar