Halm, torv och kutterspån

Biobränslekompaniet

Biobränslekompaniet grundades 2012 av Sverker Johansson som har ett helt arbetsliv inom dom gröna näringarna. Företaget arbetar med biobränslen, täckbark och lantbruksströ.

Biobränslekompaniet har sedan starten sålt halm till lantbruksströ och sorterat städbark, det vill säga barken som ramlar av trädstocken av sig själv. Barken sorteras i olika storlekar: bark­mull, täckbark och bark till energi.

Sverker började paketera torv tack vare vänner och bekanta som skör­dade torv.
 
Hösten 2017 gick det inte att pressa halm till strö för att det regnade då spannmålen tröskades, då blev torv i rundbal ett sidospår i verksamheten. 
Året 2018 var det så torrt att det blev brist på halm vilket innebar bra försäljning av torv.

Sverker Johansson och Viola Sverkersdotter. Foto: Lina Sverkersdotter
Sverker Johansson och Viola Sverkersdotter. Foto: Lina Sverkersdotter

Företaget paketerar växttorv som är fräst, torkat och ihopsamlat på sträng – torv som passar bra som strö. Skördeåret 2019 blev det mycket halm, men de som börjat använda torv fortsätter.

– Varje strö har sina fördelar, det bästa med torven är den enastående uppsugningsförmågan, det låga pH-värdet som reducerar bakterietillväxt och flugförekomst samt att torven suger upp ammoniak så att lukten förbättras i stallet, berättar Viola Sverkersdotter.

Rundbalarana är lätta att öppna genom att skära av så mycket man behöver uppifrån och lägga tillbaks överdelen av plasten som ett lock. Foto: Dag Eriksson.
Rundbalarana är lätta att öppna genom att skära av så mycket man behöver uppifrån och lägga tillbaks överdelen av plasten som ett lock. Foto: Dag Eriksson.

Biobränslekompaniet skördar inte torven själva. De bearbetar den genom att sålla bort stora delar som stubbar och rötter. Sedan pressar de torven i en industripress till rundbalar, samma storlek och modell som lantbrukare är vana vid och lätt kan hantera med sina maskiner.
 
Torven har många fördelar och ett fåtal nackdelar när det gäller djurhåll­ning. Att den kan frysa är en utma­ning, en annan är att den har mörk kulör vilket gör att många väljer halm eller spån som ger en ljusare känsla i stallarna. Men fördelarna talar sitt tydliga språk.

Torvens föredelar som lantbruksströ

  • Prisvärt
  • Har enastående uppsugningsförmåga
  • Luktförbättrar i stallet
  • Binder ammoniak
  • Ger högt kväveinnehåll i gödseln
  • Går att sprida direkt i växande gröda
  • Jordförbättrar åkern
  • Minskar bakterietillväxten
  • Minskar flugförekomsten

– Vi pratar mycket om koldioxid när vi pratar miljö, men lantbruket bidrar även med ammoniak och där har torven ytterligare en stor fördel eftersom den binder ammoniaken och behåller kvävet på gården, då minskar även behovet av att köpa in kväve. säger Viola.
 
– En annan positiv sak med torvbruket, som är viktigt att lyfta, är att man i Sverige enbart skördar från redan dikade marker och när man skördat klart en torvtäkt återställs marken så att den får ett högre naturvärde än innan torv­skörden, säger Viola avslutningsvis.

Rundbalarna är utformade på ett sätt som lanbrukare lätt kan hantera med sina maskiner. Foto: Dag Eriksson
Rundbalarna är utformade på ett sätt som lanbrukare lätt kan hantera med sina maskiner. Foto: Dag Eriksson
Rundbalarna är lätta att rulla för hand. Foto: Dag Eriksson
Rundbalarna är lätta att rulla för hand. Foto: Dag Eriksson
Länkar