Hur får vi mer hållbar svensk mat? Inspel till svensk livsmedelsstrategi

Idag är vi på seminariet ”Hur får vi mer hållbar svensk mat? Inspel till svensk livsmedelsstrategi”. Det är KSLA:s kommitté ”Hållbar Mat” som bjuder in till ett seminarium för att få inspel till hur de politiska respektive de affärsmässiga verktygen kan verka för att främja en hållbar svensk produktion och konsumtion av livsmedel utifrån de tre perspektiven lönsamhet, social och miljömässig hållbarhet i hela kedjan.

Arbetet med att utforma en ny livsmedelsstrategi 2.0 inleds den 7 februari. På seminariet berättade statssekreterare Dan Ericsson om arbetet som har fokus på primärproduktionen och livsmedelssäkerheten.

Kristina Yngwe, LRF Syd, och Fredrik Andersson, LRF – Lantbrukarnas Riksförbund riksförbundsstyrelsen, båda lantbrukare, gav inblickar i politikens betydelse och problem i verkligheten för primärproduktionen.

Per Arvidsson v VD Lantmännen redogjorde för förädlingsledets betydelse för livsmedelsstrategin. Långsiktiga politiska spelregler är en förutsättning för att kunna producera livsmedel i Sverige.

Vi har ett av världens mest hållbara jordbruk, konstaterade han. Men incitamenten för att odla hållbart måste stärkas.

Åsa Domeij, hållbarhetschef, Axfood, talade om att de efterlyser en handlingsplan med hållbarhetskoppling som behövs vid sidan av livsmedelsstrategin 2.0.
Vänta inte med det konkreta utan sjösätt den i väntan på livsmedelsstrategin, var hennes budskap.

Länkar