Kvinnorna som ska leda Svensk Torv in i framtiden

–  Det här är precis vad vi behöver. Anders Hjalmarson lyser ikapp med vårsolen när han som en av deltagarna på årsmötet får frågan vad han tror om framtiden för branschföreningen. Alldeles nyligen har det blivit klart att tre kvinnor kommer leda arbetet, Pia Holmberg, ordförande, Rita Larsson, vice ordförande och Sylvia Jonsson, VD.

Sylvia Johansson, Rita Larsson och Pia Holmberg
Sylvia Johansson, Rita Larsson och Pia Holmberg

Årsmötet som ägde rum i skuggan av coronaepidemins början den 11 till 12 mars på Krusenbergs herrgård utanför Uppsala, samlade närmare 30 medlemmar. I sista minuten kom en del återbud, men de flesta kom ”i gre­vens tid”, som det brukar heta.

Sylvia Jonsson som varit VD för Svensk Torv och TorvForsk sedan mitten av januari, och innan dess varit styrelsemedlem i flera år för Kommunbränsle i Ådalen AB, ledde årsmötet då vice ordförande Jan Burvall, Skellefteå Kraft, fått reseförbud på grund av coronaviruset. Valbe­redningens förslag innehöll rekordmånga kvinnor på le­dande positioner i branschföreningen och det betyder att tre kvinnor nu ska leda arbetet till nästa årsmöte 2021.
   – Jag tycker att dessa kvinnor utstrålar kraft och proff­sighet och jag är säker på att vi kommer att nå fram på ett helt annat sätt nu, konstaterar Anders Hjalmarson, Mullmäster och ScanPeat.

Den nya styrelsen innebär också att växttorven får ett större inflytande i styrelsen, i och med att Pia Holmberg, arbetar på Hasselfors Garden och Rita Larsson på Neova, Svensk Torvs största medlemsföretag som arbetar med både växt- och energitorv.
Här hittar du hela styrelsen
 

Programmet på årsmötet innehöll flera föredrag av in­bjudna experter, forskaren Sabine Jordan vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, redogjorde för sitt forsknings­projekt om att odla Spaghnum på avslutade torvtäkter som efterbehandlats med återvätning, se sidorna 4-5 Johannes Edvardsson, forskare vid geologiska institutio­nen vid Lunds universitet, berättade om sitt projekt som handlar om att hitta välbevarade stubbar i torvmarker för att kunna analysera dem och dra slutsatser om hur klimatet förändrats genom årtusendena. På sidan 3 finns hans forskning beskriven.

Certifiering av skogsentreprenörer

Certifiering är viktigt. Per Eriksson, Vd, EC Skog, berättade om certifieringsarbetet som omfattar 2 200 av landets 3 600 skogsentreprenörer.
Certifiering är viktigt. Per Eriksson, Vd, EC Skog, berättade om certifieringsarbetet som omfattar 2 200 av landets 3 600 skogsentreprenörer.

En annan av föreläsarna var Per Eriksson från EC Skog, Entreprenörscerifiering Skog AB. Det är ett bolag som arbetar med cerifiering av skogsentreprenörer och ägs av Svenska kyrkan, Södra, Mellanskog och PanCert AB.
   – Över 90 procent av skogsbranschens tjänster görs av entreprenörer. Och när kraven på var råvaran kommer från och hur den skördas blir högre är det viktigt att skogsentreprenörerna kan visa att tjänsterna utförs på ett accepterat sätt, förklarade Per Eriksson.

Det är EC Skog som kontrollerar att företagen uppfyller de krav som ställs så att uppdragsgivaren kan vara säker på att de är korrekt certifierade. Oftast handlar avvikel­serna som EC Skog upptäcker om att entreprenören inte har rätt utbildning eller inte har uppdaterat utbildningen i rätt intervall.

Svara på remisser

Glatt återseende. Nils Ringborg, senior advisor och erfaren lobbyist i EU vid Holmen, och Jeanette Tretten, Econova och styrelseledamot, har tidigare arbetat tillsammans på Holmen.
Glatt återseende. Nils Ringborg, senior advisor och erfaren lobbyist i EU vid Holmen, och Jeanette Tretten, Econova och styrelseledamot, har tidigare arbetat tillsammans på Holmen.

Näste talare på årsmötet var Nils Ringborg, senior advi­sor och erfaren lobbyist i EU vid Holmen. Han berättade om de olika påverkansorganisationer i Bryssel som skogs­industrierna måste ha koll på och vara en del av.
   – Skogsfrågorna har inte det stöd de behöver i Bryssel. Det är därför svårt att samordna de skogliga frågorna, sade han.

En orsak är att EU inte har något departement för skogs­frågorna som är en del av flera närliggande departement som Agri, Industri, Klimat och Miljö.
    – Hur ska Svensk Torv agera för att bevaka sina frågor i EU? var en av frågorna Nils Ringborg fick. Hans svar blev kort och gott:
   – Svara på remisser. Syns ni inte, finns ni inte.

Strategiarbetet visar vägen. Sylvia Jonsson, VD, ledde årsmötet och presenterade ett förslag till strategiarbete.
Strategiarbetet visar vägen. Sylvia Jonsson, VD, ledde årsmötet och presenterade ett förslag till strategiarbete.

Andra dagen på årsmötet handlade mest om hur arbetet inom branschföreningen ska bedrivas, vilken strategi ska följas och vilka frågor är viktigast att bevaka.
En av slutsatserna efter grupparbeten och diskussioner blev: ” Utan torv blir det ingen mat på bordet”.

Torvens betydelse för att säkra livsmedelsförsörjningen i Sverige har länge framhållits, men i takt med att flera länder stänger sina gränser har budskapet fått ett starkare signalvärde.

Givande grupparbete. Emma Hansson, Mark och Miljörådgivning, Sabine Jordan, Sveriges Lantbruksuniversitet, Knut Sveinson, Norgro och Degernes Torvstrøfabrikk och Pia Holmberg, Hasselfors Garden och ny ordförande.
Givande grupparbete. Emma Hansson, Mark och Miljörådgivning, Sabine Jordan, Sveriges Lantbruksuniversitet, Knut Sveinson, Norgro och Degernes Torvstrøfabrikk och Pia Holmberg, Hasselfors Garden och ny ordförande.
Länkar