Nu står TorvForsk på egna ben efter 40 år

I augusti var det äntligen dags för TorvForsks första egna årsmöte. Nu är TorvForsk en självständig forskningsstiftelse.

– Världen ser med respekt på att Sverige har en egen forskningsstiftelse som endast studerar torv, sa Sabine Jordan, nyvald ordförande och forskare vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Anledningen till att Stiftelsen Svensk Torvforskning, TorvForsk, blivit en fristående stiftelse efter att sedan starten för 40 år sedan, varit sammankopplad med Branschföreningen Svensk Torv, är att kostnaden för medlemskapet i IPS, International Peatland Society, blivit för hög. Styrelsen i Svensk Torv beslutade då att avsluta Svensk Torvs medlemskap i IPS och därmed blev TorvForsk utan nationalkommitté.

I två års tid har styrelsen i Svensk Torv arbetat för att TorvForsk ska kunna stå på egna ben och utgöra den svenska nationalkommittén i IPS. Nu är förberedelserna klara och det första årsmötet hölls den 25 augusti på SLU i Uppsala. Sabine Jordan var nöjd.

– Man ska veta att i IPS ser de övriga ländernas forskare, som kommer från hela världen, med beundran på Sverige som har en egen forskningsstiftelse. Den har sedan den bildades för 40 år sedan publicerat många forskningsrapporter som haft stor betydelse för utvecklingen för torvforskningen, säger Sabine Jordan.

Tidigare blev alla medlemsföretag automatiskt medlemmar i TorvForsk, men så är alltså inte fallet från och med i år. Alla medlemsföretag har därför fått frågan om de vill kvarstå som medlemmar och hittills har många sagt ja.

– Vi är mycket glada för att så många har valt att vara kvar i TorvForsk, säger Sabine Jordan. 

På årsmötet valdes en styrelse som ska hjälpa Sabine att skapa ett nytt TorvForsk. Den består av de ordinarie ledamöterna Örjan Berglund, forskare vid SLU, Pia  Holmberg, Hasselfors Garden, Rita Larsson, Neova och Thomas Merlöv, RaaTec
samt suppleanterna Lars Lundin, professor em SLU, Eric Hjalmarson, Mullmäster/ScanPeat.

– Min förhoppning är att vi ska kunna fortsätta med olika forskningsstudier och publicera resultaten i rapporter som sprids både i Sverige och världen genom IPS och kunna utlysa stipendier, säger Sabine Jordan som välkomnar alla som är intresserade av torv och torvmarker att bli medlemmar i TorvForsk.

– Vi behöver alla!, säger Sabine Jordan som kommer att arbeta med stiftelsen på ideell bas och även är styrelsemedlem i IPS.

Rita Larsson, Neova, Sabine Jordan, forskare vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, Örjan Berglund, forskare vid SLU Sveriges Lantbruksuniversitet, Pia Holmberg, Hasselfors Garden. I bakgrunden syns olika torvprover som visas i en monter på Institutionen för mark och miljö på SLU i Uppsala.
Rita Larsson, Neova, Sabine Jordan, forskare vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, Örjan Berglund, forskare vid SLU Sveriges Lantbruksuniversitet, Pia Holmberg, Hasselfors Garden. I bakgrunden syns olika torvprover som visas i en monter på Institutionen för mark och miljö på SLU i Uppsala.
Länkar