Odling i torv gör Sverige självförsörjande på bär

Torvbaserad jord har tillsammans med möjligheten att odla i tunnlar utvecklat bärodlingen.
– Vi skulle kunna ersätta all import av jordgubbar med inhemska bär, säger Magnus Engstedt, bärrådgivare på Bärfrämjandet.

Bärfrämjandet drivs av bärsektionen inom LRF Träd­gård med syfte att främja svenskodlade bär och svenska bärodlare. Idag sker jordgubbsodlingen i Sverige på 2 500 hektar, men endast 150 hektar sker pådet modernaste sättet – i tunnlar.

Magnus Engstedt, bärrådgivare på Bärfrämjandet
Magnus Engstedt, bärrådgivare på Bärfrämjandet

– Sverige har mycket att vinna påatt göra som England, att satsa på modern bärodling. Vi skulle kunna minska vår import av bär som idag är på tio miljoner liter per år av de 45 miljoner liter bär som konsumeras varje år, menar Magnus Engstedt.

Bara i september importerar Sverige 300 000 liter jordgubbar. Här menar Bärfrämjandet och Magnus Engstedt att den moderna odlingen i tunnlar med torvbaserad jord helt skulle kunna ersätta den och hela importen av utländska jordgubbar.
 
– Tunnlarna kostar mycket pengar, men investeringen lö­nar sig snabbt. Med tunnlarna och torvbaserad jord finns alla möjligheter att intensifiera odlingen med två skördar per år. Väljer man remonterade plantor odlas de bara i ett år med skörd från juni till oktober och därefter kastar man plantorna och slipper övervintringsproblematiken, säger Magnus.

Majoriteten av odlarna är lantbrukare som har bärod­lingen som en bisyssla och de odlar jordgubbar utomhus i jord, vilket gör att odlingen måste flyttas till ny jord var tredje-fjärde år.
   Detta är både kostsamt och besvärligt. Att istället investera i permanenta tunnlar med torvbaserad jord har inneburit ett stort steg framåt för möjligheten att öka den inhemska produktionen av främst jordgubbar.

Men även odlingen av svenska hallon ökar rejält med en satsning påtunnelodling i torvbaserad jord med såkal­lade långskottsplantor som skördas samma år och plan­teras om året efter. Detta gör att odling av hallon kan ske även i norra Sverige, dåman inte har några övervintrings­problem. Odlingen av hallon sker endast på 200 hektar och blåbär på 50 hektar i Sverige, men ökar starkt.

– Det ger bättre kvalitet och en längre bärsäsong med jämnare skörd. Den torvbaserade jorden gör att odlingen kan ske påsamma plats i flera säsonger och till och med
övervintra. Vidare minskar substratodlingen kemikaliebe­roendet dramatiskt, dåman slipper massor med problem med jordbundna svampar, nematoder och insekter, kon­staterar Magnus Engstedt, Bärfrämjandet.

Text: Ingrid Kyllerstedt
Foto: Bärfrämjandet

Foto: Bärfrämjandet
Foto: Bärfrämjandet
Länkar