Seminarium om efterbehandling 7 maj

Inbjudan till

Den 7 maj kan du, på ett heldagsseminarium på SLU i Uppsala, få lära dig allt om återvätning efter avslutad torvtäkt och vilken klimatsmart ekonomisk nytta man kan vinna med odling av vitmossor. Seminariet ingår i ett forskningsprojekt som Sabine Jordan, forskare vid SLU, driver genom stöd från TorvForsk samt SLF och KSLA.

Ledande svenska och internationella experter på området kommer att visa bilder och berätta om de olika efterbehandlingsmetoderna.

Dagen börjar med en generell presentation av efterbehandling och paludikultur som innebär att torvmarker brukas för att både ge ekonomisk vinning och minska utsläppen av växthusgaser. Det kan till exempel handla om återupptaget bete och slåtter, odling av våtmarksväxter som kaveldun, vass och rörflen för byggnadsmaterial eller bioenergiproduktion. Paludikultur förekommer i bland annat Nederländerna, Tyskland och Vitryssland.

På seminariet kommer även studier från Tyskland, Sverige och Finland om Sphagnum Farming att redovisas.
–   Det finns gott om tid för att ställa frågor om detta intressanta ämne som är på väg att etableras i Sverige. Vi presenterar olika vitmossor och besöker ett växthuset med odlingsexperiment i vitmossor, säger Sabine Jordan.

Seminariet är kostnadsfritt. Fika och lunch serveras.
För anmälan och mer information kontakta Sabine Jodan på sabine.jordan@slu.se Läs mer inbjudan, ladda ner pdf >>

Läs mer om paludikultur här >>

Läs mer om Sphagnum Farming här >>
 

Länkar