SLU-webbplats för naturvårdsarbetet

Nya Artfakta

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU,  nya webbapplikation Nya Artfakta är till för den som i sitt naturvårdsarbete behöver fakta om arternas status, levnadssätt och utbredning samt bidra med sina egna artobservationer.

I nya Artfakta finns verktyg för naturvård, artbestämning och rapportering. I webbapplikationen Artfakta finns art- och naturvårdsinformation, verktyg för artbestämning och rapportering av artobservationer. Fokus i Artfakta ligger på ca 5 000 rödlistade arter med utförliga texter om bland annat rödlistebedömning, ekologi och utbredning. Rödlistan är en sammanställning av arters status (utdöenderisk) i Sverige.

Läs pressmeddelandet från SLU här

Länkar