Tidningen Svensk Torv

Svensk torv är grönare än du tror

Vi har märkt att många – allt från politiker och myndigheter till journalister och konsumenter – saknar information om vad torv är och vad den används till, hur torv skördas och att marken alltid efterbehandlas. Och att torv i Sverige enbart skördas på dränerad torvmark, alltså inga orörda våtmarker tas i anspråk för att producera den svenska torven. Sveriges största markutsläpp, från de dränerade torvmarkerna är orsakat av bidragen som staten givit i över 100 år för att utöka jord- och skogsarealen i landet. Torvbruket har en realistisk plan för hur utsläppen kan stoppas.

Coronakrisen samt kriget i Ukraina har aktualiserat frågan om hur viktigt det är med beredskapslager och att vara självförsörjande på livsmedel. Vi ligger långt efter Finland som har en självförsörjningsgrad på 80 procent jämfört med Sveriges 50 procent. Detta i sin tur har ökat intresset för odling, särskilt grönsaker, och trädgårdshandeln har slagit försäljningsrekord.

Att odla är inte bara bra för magen, det är också bra för själen. Trädgårdssysslor kommer på andra plats som fritidsaktivitet utomhus, efter promenader, enligt SLU-rapporten Fritidsodlingens omfattning i Sverige av Lise-Lotte Björkman.

Hushållens inköp av frön, plantor och andra trädgårdsprodukter uppskattas till nästan 13 miljarder kronor. Vår bransch förser förväntansfulla fritidsodlare med jordsäckar genom många kanaler; trädgårdshandeln, bygghandeln och dagligvaruhandeln. Den torvbaserade jorden är också helt nödvändig för yrkesodlingen och skogsplanteringen. Jorden produceras i Sverige av närproducerad torv som är, ren och lätt går att styra så att plantan får rätt pH-värde, näring och bra balans mellan luft och vatten till rötterna.

Det finns alltså många anledningar att gilla vår svenska torv som används till så mycket; odling, energi och djurhållning. Uppdatera dina kunskaper om vårt svenska torvbruk som är så kontrollerat att det automatiskt uppfyller kraven enligt det internationella certifieringsorganet RPP. Samtliga villkor är redan uppfyllda genom vår svenska lagstiftning. Det kan vara tryggt att känna till.

I detta nummer av Tidningen Svensk Torv har vi samlat en mängd fakta om Sveriges hållbara torvbruk, som leder till samhällsnytta på många olika sätt. Torven ger hälsosam mat, sköna gröna miljöer, växande skogar och inte minst odlarglädje till alla fritidsodlare.

Pia Holmberg
Ordförande,
Branschföreningen Svensk Torv

Pia Holmberg Ordförande Branschföreningen Svensk Torv

Det här och mycket mer kan du läsa om i senaste numret av Tidningen Svensk Torv.
Ladda ner Tidningen Svensk Torv nr 1 2023 som pdf >>
Här kan du ladda ner och läsa senaste och tidigare nummer >>

Tidningen Svensk Torv nr 1 2023
Länkar