Tillståndsproblemen bromsar möjligheter för klimatet

Nytt nummer ute av Tidningen Svensk Torv

Om vi kan nå ut med vår berättelse: Att tillståndsprocesserna bromsar en möjlighet att göra stora insatser för klimatet kanske vi lyckas tända gnistan hos politiker och allmänhet.

Ingrid Kyllerstedt
Ingrid Kyllerstedt

”Ni måste ha en berättelse att nå ut med,” lyder tipset från kampanjen Svenska skogen som höll ett inspirerande föredrag på höstmötet.

Just nu inriktar vi oss mycket på att berätta om de stora problem som tillståndsfrågorna skapar för vår bransch. I denna tidnings intervju (sid 4-5) med landsbygdsminister Jennie Nilsson, slår hon fast att hon och övriga politiker måste ta problemen med de dyra, långdragna och oförutsägbara tillståndsprocesserna påstort allvar.

Med det i ryggen fortsätter vårt arbete och vi har även gjort det hon uppmanar oss att göra; uppvaktat näringsminister Ibrahim Baylan. Den 4 december träffade Svensk Torv hans statsse­kreterare och tre departementskollegor.

Vi förklarade att om tillståndsprocesserna fungerade bättre skulle vi kunna fortsätta arbe­tet med att både möta redan existerande behov av torv och en ökande efterfrågan på växttorv och samtidigt kunna utveckla nya marknader för torv såsom biodrivmedel, biokol, biokemi­kalier, filter och isolering – för att nämna några.
Om vi kan nå ut med vår berättelse: Att tillståndsprocesserna bromsar en möjlighet att göra stora insatser för klimatet kanske vi lyckas tända gnistan hos politiker och allmänhet.
 

Tidningen Svensk Torv nr 4/2019

Sverige har oändliga tillgångar påhållbar torv från dränerad torvmark som idag läcker växthusgaser och bara försvinner i atmosfären till ingen nytta.
Det finns mängder av innovationer som väntar på att bli förverkligade – till nytta för klimat och miljö. Det är vår berättelse, hjälp oss gärna att nåut med den.

Ingrid Kyllerstedt
Ansvarig för politik och kommunikation


Det här och mycket mer kan du läsa om i senaste numret av Tidningen Svensk Torv.
Ladda ner Tidningen Svensk Torv nr 4 2019 som pdf >>

Här kan du ladda ner och läsa senaste  och tidigare nummer  >>

Länkar