Torkan har inneburit en rekordstor efterfrågan på torv

Torkan har resulterat i brist på bland annat halm, detta har i sin tur medfört en rekordstor efterfrågan på torv inom djurhållningen. 

Detta har uppmärksammats av Sveriges radio, P4 Kronoberg, som ringde upp Branschföreningen Svensk Torvs kommunikationsansvarige och tillförordnade VD Ingrid Kyllerstedt som vill veta vad torkan betytt för torven.

Här kan du höra inslaget >>

Länkar