Torv, alternativa råvaror och cirkulära material

Vill du veta mer om torv och odling, titta på Hasselfors Gardens webinarium från Grow 22. 

Detta är en föreläsning med Pia Holmberg och Tereza Andersson, produktchefer vid Hasselfors Garden. Under 40 minuter fördjupar de sig i ämnet torv, dess inverkan på miljön och alternativa råvaror, cirkulära material och torvfri jord. 

Agenda

  • Hållbar trädgårdsodling
  • Vad gör torven unik?
  • Vad är det som gör torven ifrågasatt?
  • Hållbart torvbruk och efterbehandling (RPP)
  • Torvfrijord
  • Alternativa råvaror
  • Kompost
  • Cirkulära material

Länk till det inspelade webinaret.

Länkar