Torv livsviktigt för Sveriges beredskap

Inte sedan andra världskriget har Sveriges förmåga att kunna försörja sin befolkning varit så i fokus som nu under coronakrisen.

Nytt nummer ute av Tidningen Svensk Torv

Beredskapsförmågan är något som Svensk Torv sedan länge framfört till regering och riksdag, senast i vår intervju i denna tidning nr 4 2019 med landsbygdsminister Jennie Nilsson. Hon sade att ”skälet att torv finns i beredskaps-sammanhang är att den kan lagras”.

Efter att vi kontaktat beredskapsansvariga på flera myndigheter, bland annat Jordbruksverket, kan vi tyvärr konstatera att ingen tänker på torv, torven har ingen egen nisch i analysen av Sveriges beredskapsförmåga.
För att belysa att risken finns att Sverige kommer sakna torv i tillräcklig mängd för både fritids- och yrkesodling och även energitorvens viktiga roll som lagringsbart reservbränsle har branschföreningen uppvaktat regeringen och samtliga partier i Miljö- och Jordbruksutskottet.

Återstår att se om det kända uttrycket från andra världskriget ”Sveriges beredskap är god” även gäller torv – och andra lika livsviktiga produkter – under den pågående coronakrisen. Vi får hoppas att politiker och myndigheter lyssnar på oss när vi påtalar torvbrukets nyckelroll för att kunna ge alla medborgare värme och mat på bordet.

Ingrid Kyllerstedt
Ansvarig för politik och kommunikation

Det här och mycket mer kan du läsa om i senaste numret av Tidningen Svensk Torv.
Ladda ner Tidningen Svensk Torv nr 1 2020 som pdf >>

Här kan du ladda ner och läsa senaste  och tidigare nummer  >>

Tidningen Svensk Torv nummer 1 / 2020
Tidningen Svensk Torv nummer 1 / 2020
Länkar