Torvens mikroorganismer skyddar växten

Torv är huvudingrediensen i jorden som produceras av Svensk Torvs medlemsföretag. Torv innehåller stora mängder mikroorganismer, både nyttiga bakterier och svampar och sådana som kontrollerar växtsjukdomar. Det är en av anledningarna till att torv inte bör steriliseras före användning.

Torv bildas av växtdelar, inklusive Sphagnum-mossa, som förtorvas i en vattenfylld, syrefri miljö. Eftersom torv består av förtorvade växtdelar, innehåller den mikroorganismer som lever som ”sapro­fyter”, dvs på dött organiskt material. Dessa mikroorganismer är nedbrytare och skadar inte levande växter. Men genom sin existens undertrycker de andra, patogena mikroorganismer. Sannolikheten för förekomst av växtpatogener i torv är extremt låg. Allt detta till­sammans gör torv till ett säkert odlingsmaterial. Torv är dessutom är en inhemsk råvara, producerad med strikta miljökrav.

Tidningen Viola

Det finns olika typer av torv som varierar i ålder och mikrobiell sammansättning. I allmänhet innehåller den yngre, ljusa torven stora mängder fördelaktiga bakterier och svampar. Den äldre och mörkare, mer nedbrutna svarttorven innehåller mindre populationer med mikroorganismer.

Det finns alltså många små hjälpande mikroorganismer som förekommer naturligt i torv. Om vi skulle sterilisera torv före användning skulle det förstöra alla mikrober, inklusive de goda. Det skulle resultera i ett inaktivt substrat som öppnar upp för växtpatogener från omgivningen och växterna vilket skulle leda till att jorden inte blir lämplig för växtodling.

Därför steriliserar vi inte torven. Men vad menar vi med ”nyttiga” mikroorganismer? I allmänhet hjälper de nyttiga mikroorganismer i torv att näringsämnen kan frigöras och bli tillgängliga för växterna. Vissa andra producerar substanser som bekämpar sjukdomar eller så bebor och skyddar de rotzonen så att växtpatogener inte kan få fotfäste.

Hur hjälper dessa nyttiga mikroorganismer i torv att kontrollera växtsjukdomar?
De nyttiga mikroorganismerna erbjuder olika mekanismer som leder till en gynnsam effekt vid växtodlingen. De vanligaste nyttiga mikroorganismerna i torv är:
• Vanliga bakterier som finns i torv bryter ned och under­trycker patogener som Rhizoctonia och Fusarium, vilket kan orsaka rothalsröta och rotröta.
• Bakterier som Bacillus och Streptomyces som finns i torv producerar speciella naturliga antibiotika som förebygger skadliga bakterier i jorden.
• Saprofytiska svampar, såsom Trichoderma och Peziza-arter, tävlar om näringsämnen med andra, potentiellt skadliga, mikroorganismer. På detta sätt får patogena mikroorganismer som Pythium och Phytophthora det mycket svårare att växa.

Text: Pia Holmberg, Hasselfors Garden AB som ingår i Kekkilä-BVB
Bild: Hasselfors Garden

Denna artikel finns med i Tidningen Viola  nr 10 2019.
Svensk Torv finns med i tidningen Viola, som är trädgårdsnäringens ledande branschtidning. Vi har en redaktionell sida i tidningen där vi bevakar torvens betydelse inom odlingssektorn. I samarbetet med förlaget ingår även att vi kan erbjuda en prenumeration på Viola till ett specialpris för våra medlemsföretag.
Här hittar du fler av våra sidor >>
Här hittar du hela tidningen VIola >>

Länkar