Växthusgasemissioner från återvätning av avslutad torvtäkt

I en studie publicerad 2020 visar forskare vid SLU i Uppsala att restaurering genom att skapa en grund sjö av en avslutad torvtäkt har stor potential att minska växthusgasutsläppen från näringsrika torvmarker. Utsläppen från vattenspegeln var låg vid såväl låga och höga vattenförhållanden som vid olika temperaturförhållanden.

Sammanfattning av artikel om växthusgasemissioner från återvätning av avslutad torvtäkt

växthusgasemissioner från återvätning av avslutad torvtäkt

Växthusgasbalansen för våtmarker är mycket känslig där förändringar i hydrologi, väderförhållanden och vegetation kan få våtmarken att växla mellan att vara en källa eller en sänka. Att skapa våtmark eller en grund sjö är ett vanligt sätt att restaurera avslutade torvtäkter, men kunskapen om hur växthusgasbalansen påverkas av återvätning är ganska liten och det finns få vetenskapliga studier om detta.

I en nypublicerad studie visar nu forskare vid SLU i Uppsala att restaurering genom att skapa en grund sjö av en avslutad torvtäkt har stor potential att minska växthusgasutsläppen från näringsrika torvmarker. Undersökningarna genomfördes på en restaurerad torvtäkt i sydvästra Sverige nära Laxå. Torven var rik på kväve, vilket är en förutsättning för bildning av lustgas som är en mycket stark växthusgas men emissionerna var mestadels låga. Även om den vegetationstäckta strandzonen hade periodiska utsläpp av båda växthusgaserna metan och lustgas, så var utsläppen från den öppna vattenspegeln mycket låga, vilket ledde till låga utsläpp för våtmarken som helhet. Utsläppen från vattenspegeln var låg vid såväl låga och höga vattenförhållanden som vid olika temperaturförhållanden.

Här kan du läsa den vetenskapliga artikeln och rapporten >>
Här kan du ladda ner artikeln pdf >>

Jordan, S., Strömgren, M., Fiedler, J., Lode, E., Nilsson, T. and Lundin, L. 2020. Methane and Nitrous Oxide Emission Fluxes Along Water Level Gradients in Littoral Zones of Constructed Surface Water Bodies in a Rewetted Extracted Peatland in Sweden. Soil Systems 2020, 4, 17. 19 pp. doi:10.3390/soilsystems4010017
www.mdpi.com/journal/soilsystems

Västkärr
Västkärr

Länkar