Viktigt möte om tillståndsfrågor

På uppdrag av miljödepartementet bjuder Naturvårdsverket in till en hearing för att få in eventuella synpunkter på EU-kommissionens uppdaterade vägledning om tolkningen av bestämmelserna i art- och habitatdirektivet om strikt skydd av arter. Medlemsstaterna i EU har fått den på remiss inför att den ska beslutas.

Vill ni endast lämna skriftliga synpunkter går det bra fram till den 19 december.

Synpunkterna skrivs in i mallen som är nedladdningsbar nedan för att underlätta handläggningningen. Alla synpunkter kommer att sammanställas och användas som underlag till de synpunkter Sverige skickar in till EU-kommissionen.
 
Plats: Naturvårdsverkets lokal Ekosystemet, Virkesvägen 2, Hammarby sjöstad, Stockholm
Tid: Hearingen genomförs den 17 december kl 9.30-12.30
Kl 9.30 finns det fika
Kl 10.00 Genomgång av vilka ändringarna som skett i dokumentet helt kort och öppnar sedan för eventuella synpunkter eller frågor.
 
Anmälan: senast den 6 december. Ni kan anmäla högst två personer per organisation att närvara på Naturvårdsverket. Man kan också vara med via skype.
Anmälan sker via detta formulär

Ladda ner dokumenten:

Länkar