Viktigt möte om tillståndsfrågor

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

På uppdrag av miljödepartementet bjuder Naturvårdsverket in till en hearing för att få in eventuella synpunkter på EU-kommissionens uppdaterade vägledning om tolkningen av bestämmelserna i art- och habitatdirektivet om strikt skydd av arter. Medlemsstaterna i EU har fått den på remiss inför att den ska beslutas.

Vill ni endast lämna skriftliga synpunkter går det bra fram till den 19 december.

Synpunkterna skrivs in i mallen som är nedladdningsbar nedan för att underlätta handläggningningen. Alla synpunkter kommer att sammanställas och användas som underlag till de synpunkter Sverige skickar in till EU-kommissionen.
 
Plats: Naturvårdsverkets lokal Ekosystemet, Virkesvägen 2, Hammarby sjöstad, Stockholm
Tid: Hearingen genomförs den 17 december kl 9.30-12.30
Kl 9.30 finns det fika
Kl 10.00 Genomgång av vilka ändringarna som skett i dokumentet helt kort och öppnar sedan för eventuella synpunkter eller frågor.
 
Anmälan: senast den 6 december. Ni kan anmäla högst två personer per organisation att närvara på Naturvårdsverket. Man kan också vara med via skype.
Anmälan sker via detta formulär

Ladda ner dokumenten: