EU’s nya gödselmedelsförordning ​

Viktig information till alla medlemmar med växttorv och odlingssubstrat i Svensk Torv.

I juli nästa år träder EU’s nya gödselmedelsförordning (Fertilizer Product Regulation, FPR) i kraft. Alla som exporterar odlingssubstrat och gödsel till EU-länder behöver lära sig mer om den.

I Sverige har vi tidigare inte haft någon lagstiftning som reglerat odlingssubstrat och den nya förordningen gäller bara när våra varor skickas över gränsen till ett annat land. Men man kan väl ana att det även kommer att påverka hur vi deklarerar och kvalitetssäkrar våra inhemska produkter. Vi har från Svensk Torv’s sida försökt göra regeringen uppmärksam på att tiden till införandet snabbt krymper och att vi behöver veta vad som gäller eftersom produkter som ska exporteras ska registreras. Läs mer på medlemssidorna.

Länkar